+48 510-182-397   Jagiellońska 6a/10, 41 - 200 Sosnowiec      kancelaria@adwokat-podlesnyglyk.pl

Podział majątku wspólnego – kluczowe informacje i procedury

Podział majątku wspólnego - kluczowe informacje i procedury

Podział majątku wspólnego to jeden z najważniejszych aspektów rozwodu, który często budzi wiele emocji i kontrowersji. W Sosnowcu, podobnie jak w całej Polsce, proces ten podlega szczególnym przepisom prawnym. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące podziału majątku wspólnego, omówimy kluczowe procedury oraz wskażemy, jak najlepiej przygotować się do tego procesu.

Czym jest majątek wspólny?

Majątek wspólny to wszystkie aktywa nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Obejmuje on zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, oszczędności, dochody z pracy oraz inne formy przychodów. W polskim systemie prawnym, domniemywa się, że wszystkie dobra nabyte w czasie małżeństwa, z wyjątkiem tych, które stanowią majątek osobisty jednego z małżonków, wchodzą w skład majątku wspólnego. Majątek osobisty to składniki majątkowe, które nie wchodzą do majątku wspólnego. Należą do niego m.in. przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa, spadki, darowizny, prawa autorskie oraz przedmioty służące do wykonywania zawodu jednego z małżonków. Podział majątku wspólnego w Sosnowcu przeprowadzany jest poprzez porozumienie między małżonkami. W takim przypadku małżonkowie samodzielnie ustalają, jak zostaną podzielone poszczególne składniki majątkowe. Porozumienie to może zostać spisane w formie umowy, a następnie zatwierdzone przez notariusza.

Podział majątku wspólnego – kluczowe informacje i procedury
Przewiń na górę